هنر بالا رفتن از نردبان ترقی
خلاصه :
 امروز در بسیاری از سازمان ها شاهد حضور افرادی هستیم که بدون توانمندی های لازم به سمت های اجرایی و مدیریتی منسوب می شوند حال آنکه در همان سازمان ها کارکنان با استعداد و توانمندی هستند که توجه کافی به آنها نمی شود. چرا چنین وضعیتی در سازمان ها وجود دارد و چرا این وضعیت پیوسته در حال تکرار شدن است؟ این کتاب مجموعه ای از راهکارهای بسیار مهم و ضروری است که شما با استفاده از آن می توانید از خود چهره ای مطلوب و تاثیر گذار به منظور کسب موفقیت های شغلی در سازمان به وجود بیاورید و پیوسته آن را ارتقا دهید.
شماره : 7

تاریخ انتشار : 1393/12/23

موضوع : مدیریت

کلیدواژه ها : هنر بالا رفتن از نردبان ترقی ری گروس
 
نویسندگان :ری گروس