خیابان وحشت
خلاصه :
 فرانسس شور ، زن جوان انگلیسی که جند سالی در کشورهای جنوب آفریقا زندگی کرده است، برای پیوستن به شوهرش اندرو که مهندس آرشیتکت است و بر عملیات ساختمانی یک ساختمان عظیم که برای یکی از وزارتخانه های سعودی در حال ساخت است نظارت می کند، به جده می رود و در آنجا با روبرویی با گروه های افراطی، ماجراهای هیجان انگیز و دلهره آوری زندگی او و همسرش را تحت الشعاع خود قرار می دهد.
شماره : 4

تاریخ انتشار : 1393/12/23

موضوع : رمان

کلیدواژه ها : هیلاری منتل خیابان وحشت
 
نویسندگان :هیلاری منتل