سقوط یک امپراطور ( مامورت در دوبی)
خلاصه :
 خلاصه : ماجراهای این رمان هیجان انگیز که بر پایه شواهد و مستندات تاریخی دهه های اخیر شکل گرفته است ، به خوبی نشان می دهد که چگونه عوامل اطلاعاتی و جاسوسی آمریکا زیر انواع پوشش های تجاری و اقتصادی برای پر کردن جای خالی انگلیس و جبران شکست های خفت بار این کشور در جنگ ویتنام و از همه مهمتر به دست گرفتن مثلث مخوف ” پول ، نفت و اسلحه “ به منطقه خلیج فارس سرازیر شدند. بسیاری از وقایع داستان ، در تهران زمان شاه می گذرد.
شماره : 2

تاریخ انتشار : 1393/12/23

موضوع : رمان تاریخی

کلیدواژه ها :
 
نویسندگان :رابین مور