نبرد من با سیا
خلاصه :
 نبرد من با سیا

خلاصه : نورودوم سیهانوک همان شخصیت جنجال آفرینی است که تا سال 1970 میلادی یعنی تا پیش از کودتای آمریکایی ژنرال لون نول، قریب به سه دهه تحت عناوین پادشاه ، پرنس، رئیس کشور و نخست وزیر بر کامبوج حکومت کرد. وقایع نگاری و تحلیل های مستند این کتاب که سیهانوک در خلال نقل وقایع کامبوج در دوران قبل و بعد از کشیده شدن پای آن کشور به جنگ هند و چین ارائه می دهد ، برای هر ذهن جستجوگر و طالب حقایق تاریخی جالب و در عین حال آموزنده است.
شماره : 1

تاریخ انتشار : 1393/12/23

موضوع : وقایع نگاری

کلیدواژه ها :
 
نویسندگان :نورودوم سیهانوک